Polityka prywatności

Poniższa polityka prywatności objaśnia sposób, obszar i cele gromadzenia i zastosowania danych odwiedzających i użytkowników (dalej określanych łącznie „Użytkownikami“) przez Sportimpex Leinert GmbH, Gewerbestraße 8, skrytka pocztowa 45, 89538 Herbrechtingen (zwany dalej „dostawcą“) jako podmiot zobligowany do zachowania posiadanych danych osobowych w tajemnicy.

W razie pytań dotyczących ochrony danych osobowych jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-18:00 pod numerem telefonu +49 (0) 7324 69 77 oraz pod adresem e-mail: info@sportimpex.de.

Gromadzenie danych o odwiedzinach na naszej stronie

Dostawca gromadzi dane o każdym dostępie do naszej oferty on-line (tak zwane serverlog files). Do danych dostępu należą nazwa odwiedzanej strony, pliki, dat i godzina odwiedzin, ilość przesłanych danych, informacja o udanym logowaniu, typ przeglądarki wraz z typem systemu operacyjnego na komputerze użytkownika, adres URL (wcześniej odwiedzonej strony), adres IP oraz dane providera.

Dostawca używa danych z plików protokołu bez przypisywania ich konkretnym osobom czy profilom osobowym, zgodnie z ustawowymi zasadami statystycznego wykorzystywania danych do celów gospodarczych, dla optymalizacji oferty on-line. Dostawca zastrzega sobie jednak prawo do dodatkowego sprawdzenia plików protokołu, jeśli na podstawie konkretnych poszlak istnieje uzasadnione podejrzenie niezgodnego z prawem korzystania ze strony.

Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych

Dane osobowe są gromadzone i wykorzystywane przez Dostwcę tylko wtedy, gdy jest to dozwolone ustawą lub gdy użytkownicy wyrażają na to zgodę. Z reguły Użytkownik jest informowany o rodzaju gromadzonych danych podczas odwiedzania strony, np. nazwisko, adres e-mail, dane przy korzystaniu z formularza zamówienia.

Podane w celu złożenia zamówienia dane osobowe (jak np. imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, dane płatności) używane są przez Sprzedającego w celu realizacji zawartej umowy. Dane te są poufne, przekazywane w sposób zakodowany i nieudostępniane osobom trzecim, które nie biorą udziału w procesie zamawiania, dostawy lub płatności. 
Przy nawiązaniu kontaktu z Dostawcą (poprzez formularz kontaktowy) dane użytkownika gromadzone są tylko w celu opracowania zapytania lub na wypadek dodatkowych pytań.

Dostawca podjął organizacyjne i techniczne środki ochrony wynikające z umowy, aby dane chronione były zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz aby zapobiec przypadkowym lub umyślnym manipulacjom, stratom, zniszczeniu lub uniemożliwić dostęp osobom niepowołanym.

Przekazywanie danych osobom trzecim

Dane Użytkownika zostaną przekazane osobom trzecim tylko w sytuacji, gdy jest to dozwolone ustawowo lub Użytkownik wyraził na to zgodę. Tak może być w przypadku, gdy przekazanie danych służy wypełnieniu postanowień umowy względem Użytkownika i adres pocztowy musi być przekazany firmie transportowej po złożeniu zamówienia on-line. Jest to możliwe również w przypadku, gdy udostępnienie danych jest wymagane przez władze zajmujące się ściganiem przestępstw. Dane osobowe Użytkownika nie zostaną w żadnym przypadku przekazane ani sprzedane osobom trzecim w celach reklamowych lub do stworzenia profilu użytkownika.

Cookies

Dostawca używa w ramach swojej oferty on-line plików cookies. Są to małe pliki, które archiwizowane są na komputerze Użytkownika i mogą gromadzić informacje dla Dostawcy. Tymczasowe pliki cookies są kasowane po zamknięciu przeglądarki, stałe pliki cookies pozostają w komputerze na określony czas i mogą oddać do dyspozycji informacje przy ponownych odwiedzinach strony z ofertą. Pliki te są instalowane także w celu ułatwienia korzystania ze strony internetowej. W ten sposób plik cookie gromadzi informacje o statusie „Koszyka” użytkownika. Użytkownik ma wpływ na użycie plików cookies. Większość przeglądarek dysponuje opcją ograniczenia lub całkowitego uniemożliwnienia gromadzenia plików cookie. Dostawca stara się tak zaprojektować stronę z ofertą on-line, aby użycie plików cookie nie było konieczne. Nie mnie jednak komfort korzystania ze strony bez użycia plików cookie zmniejsza się.

Przekaz informacji przez newsletter

Wiadomości e-mail z treściami reklamowymi o Dostawcy i informacjami o jego usługach są przesyłane tylko na wyraźną prośbę Użytkownika. Użytkownicy mogą w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera. Taką rezygnację mogą oni złożyć drogą mailową.

Przed otrzymaniem newslettera właściciel konta dostaje maila potwierdzającego, w którym musi on potwierdzić swą chęć otrzymywania newslettera. Nie potwierdzone zgłoszenia wygasają automatycznie po upływie 4 tygodni.
Do informacji reklamowych nie zalicza się wiadomości wynikających z zawarcia umowy kupna-sprzedaży, takich jak: informacje techniczne, informacje odnośnie procesu płatności odpowiedzi na pytania Klienta o wykonywane zlecenie oraz podobne wiadomości.

Użytkownicy mogą złożyć wniosek o dostarczanie newslettera poprzez podane na górze strony opcje kontaktu.
W ramach zgłoszenia Dostawca gromadzi dane odnośnie czasu zgłoszenia i czasu potwierdzenia chęci otrzymywania newslettera,a także adres IP Użytkownika. Dostawca jest zobligowany ustawowo do protokołowania zgłoszeń w celu udowodnienia, że zgłoszenie takie nastąpiło.

Google Analytics

Dostawca używa Google Analytics, systemu do analizy stron autorstwa Google Inc. („Google“). Google Analytics stosuje tak zwane plike cookies, które zapisywane są na komputerze Użytkownika i umożliwiają analizę użycia strony przez Użytkownika. Otrzymane dane o użyciu tej strony przez Użytkownika są z reguły przekazywane do serwerów Google w USA i tam gromadzone.

W przypadku uruchomienia utajniania IP na tej stronie adres IP Użytkownika jest częściowo skracany przez Google, ale tylko w obrębie krajów członkowskich UE lub krajów sygnatariuszy Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełen adres IP przekazywany jest do serwerów w USA i tam częściowo skracany. Utajnianie adresów IP jest na tej stronie aktywne. Na zlecenie właściciela tej strony Google będzie używał tych informacji, by umożliwić Użytkownikowi korzystanie ze strony internetowej oraz by zdawać raporty o aktywności na stronie, a także by móc świadczyć dalsze związane z użytkowaniem strony i internetu usługi względem właściciela strony.

Dane o adresie IP z Państwa przeglądarki przekazywane w ramach Google Analytics nie są łączone z żadnymi innymi danymi Google. Użytkownicy mogą zapobiec gromadzeniu się na ich komputerach plików cookies poprzez odpowiednie ustawienie parametrów przeglądarki; Dostawca ostrzega jednak, że w tym przypadku nie wszystkie fukcje naszej strony mogą być w pełni dostępne. Użytkownicy mogą ponadto uniknąć rejestracji w Google utworzonych przez cookie na pożytek korzystania ze strony danych (łącznie z Państwa adresem IP), a także zapobiec przetwarzaniu tych danych przez Google. W tym celu proszę ściągnąć i zainstalować znajdujący się pod podanym linkiem plugin do przeglądarki: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Użycie Facebook Social Plugins

W niniejszej ofercie on-line znajdują się Social Plugins (“puginy”) portalu społecznościowego facebook.com, które są prowadzone przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”). Pluginy są rozpoznawalne pod logo Facebook (białe „f“ na niebieskim kwadracie lub znaczek uniesionego kciuka), są też wyróżnione napisem “Facebook Social Plugin”. Listę i wygląd Facebook Social Plugins można obejrzeć klikając na podany link: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Jeśli użytkownik odwiedza stronę z ofertą on-line, która zawiera taki plugin, jego przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. Zawartość pluginu jest przekazywana bezpośrednio do przeglądarki Użytkownika i włączana przez przeglądarkę do strony internetowej. Dostawca nie ma dlatego wpływu na zawartość danych, które Facebook przy pomocy tego pluginu gromadzi i informuje użytkowników w zależności od ich stanu wiedzy. Poprzez włączenie pluginów Facebook otrzymuje informacje, że dany Użytkownik odwiedził stronę z ofertą on-line. Jeśli Użytkownik jest zalogowany do Facebooka, Facebook może przypisać te odwiedziny do jego konta na Facebooku. Jeśli Użytkownik współdziała z tymi pluginami, na przykład kliknie na przycisk „Lubię to“ lub doda komentarz, odpowiednia informacja zostanie przekazana przez jego przeglądarkę bezpośrednio do Facebooka i tam zgromadzona. Jeśli Użytkownik nie posiada konta na Facebooku, istnieje mimo to możliwość, że Facebook i tak dowie się jego adresu IP i go zgromadzi. Według Facebooka gromadzone są w Niemczech tylko utajnione adresy IP.

Informacje odnośnie celu i zakresu gromadzenia danych, dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez Facebooka jak i związane z tym przepisy wraz z możliwością wstrzymania gromadzenia tych danych w celu ochrony sfery prywatnej Użytkownika, znaleźć można pod podanym filkiem Facebooka: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Jeśli Użytkownik posiada konto na Facebooku i nie życzy sobie, by Facebook gromadził dane o jego odwiedzinach na stronie z ofertą on-line i łączył je z jego danymi jako użytkownika Facebooka, Użytkownik musi wylogować się z Facebooka przed odwiedzinami na stronie i wykasować odpowiednie pliki Facebook-cookies. Dodatkowo możliwe jest zablokować Facebook-Social-Plugins poprzez Add-ons dla przeglądarki, na przykład dzięki “Facebook Blocker”.

Odwołanie, poprawki, sprostowania, aktualizacje

Użytkownik ma prawo nieodpłatnie otrzymać na wniosek infromacje o swoich danych osobowych, które zostały zgromadzone przez Dostawcę. Dane do kontaktu znajdują się w zakładce Impressum.

Ponadto Użytkownik ma prawo do poprawienia błędnych danych, jak również do zablokowania lub wykasowania swoich danych osobowych, o ile nie istnieje ustawowy obowiązek przechowywania danych.

Zmiany w polityce prywatności

Dostawca zastrzega sobie prawo do zmian w polityce prywatności, w celu dopasowania jej do zmienionej sytuacji prawnej bądź przy zmianie sposobu działalności czy sposobu przetwarzania danych.