Herroeping

Een consument is een natuurlijke persoon die een transactie overeenkomt voor doeleinden die meestal geen commerciële zijn, noch op zijn zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven.

Herroepingsrecht

U hebt het recht om binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen dit contract op te zeggen. De herroepingstijd bedraagt veertien dagen na de datum van ontvangst, door U, of een vertegenwoordiger van U, die niet de vervoerder is van de goederen, in ontvangst genomen hebt.

Om Uw herroepingsrecht uit te oefenen, dient U:

Sportimpex Leinert GmbH
Gewerbestraße 8, D-89542 Herbrechtingen
Duitsland
Telefon:+49 7324 69 77 , Telefax: +49 7324 79 69
E-Mail: info@beartrackcanada.com

door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld een inzonden stuk per post, fax of e-mail) van Uw besluit, U terug te trekken uit dit contract, op de hoogte stellen. U kunt hiervoor het bijgevoegde standaardformulier voor herroeping gebruiken, dat echter niet verplicht is. Om de deadline herroeping te voldoen, is het voldoende dat U de communicatie met betrekking tot het herroepingsrecht voor de verstreken tijd opstuurt.

Gevolgen van herroeping

Als je je terug wilt trekken uit dit contract, zullen wij alle betalingen die wij van U hebben ontvangen, inclusief de kosten van het aanbod (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat je een soort van levering anders dan die van ons, goedkoopste Standard hebben gekozen vergoeden hebben), en terug te betalen onmiddellijk uiterlijk binnen veertien dagen na de datum waarop de kennisgeving is ontvangen over de herroeping van dit contract met ons. Voor deze terugbetaling, gebruiken we dezelfde methode van betaling die U hebt gebruikt in de oorspronkelijke transactie, tenzij U uitdrukkelijk anders bent overeengekomen; in ieder geval worden U geen extra kosten in rekening gebracht.

We kunnen terugbetaling doen nadat we de geretourneerde goederen terug hebben ontvangen, of totdat U hebt aangetoond dat U de goederen retour gezonden heeft, indien dit eerder is. Je moet de goederen onmiddellijk en in elk geval niet later dan veertien dagen na de datum waarop U ons op de hoogte van de herroeping van dit contract aan ons of doorgegeven terugsturen. De deadline wordt gehaald als U de goederen voor de termijn van veertien dagen verstuurd. U draagt de directe kosten voor het terugzenden van de goederen. U hoeft alleen te betalen voor de waardevermindering van de goederen, waarvan het waardeverlies is te wijten aan een onnoodzakelijke omgang van aard,of de kenmerken van het functioneren door een ongangbare goederenbehandeling vastgesteld kan worden.

Uitsluiting of b.v. voortijdige beëindiging van het herroepingsrecht

Dit herroepingsrecht geldt niet voor contracten waarbij
  • de levering van goederen die niet geprefabriceerd en voor de productie van een individuele keuze of beslissing van de consument vereist zijn of die duidelijk afgestemd zijn op de persoonlijke behoeften van de consument;
  • de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de vervaldatum is snel voorbij;
  • de levering van alcoholhoudende dranken, waarvan de prijs contractueel is vastgelegd, die misschien wel de vroegste geleverde 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst, echter, en de actuele waarde van de schommelingen in de markt hangt af van de controle van de ondernemer overeengekomen;
  • de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnements contracten.
Dit herroepingsrecht vervalt voortijdig bij contracten waarbij
  • de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om redenen van gezondheid of hygiëne om terug te zenden, als de verzegeling verbroken is na levering;
  • de levering van goederen als ze na de levering werden gemengd en daardoor in die aard onlosmakelijk met andere goederen zijn;
  • de levering van audio- en video-opnamen en computersoftware in een verzegelde verpakking, als de verzegeling verwijderd is na levering.

Algemene Notities

De regels in dit hoofdstuk “Retouren” in kwestie zijn niet in overeenstemming met de vereisten voor de daadwerkelijke uitoefening van het recht op de “Instructie over het herroepingsrecht”.

Klanten wordt gevraagd om de goederen als voldoende gefrankeerd pakket terug naar de verkoper te sturen en het verzendbewijs te bewaren tot na ontvangst van de credit-boeking op Uw rekening.

Klanten wordt gevraagd om beschadiging of verontreiniging van het product te voorkomen. Goederen moeten zoveel mogelijk in hun originele verpakking worden gestuurd met alle accessoires terug naar de verkoper. Als de originele verpakking niet meer in het bezit van de koper is, moet een andere geschikte verpakking worden gebruikt om adequate bescherming tegen beschadiging tijdens het transport te garanderen en om eventuele schadeclaims als gevolg van schade als gevolg van defecte verpakkingen te vermijden.

Widerrufsbelehrung Formular downloaden