Algemene voorwaarden en condities

1. Toepassingsgebied

1.1. Voor de zakelijke relatie tussen de Sportimpex Leinert GmbH, Gewerbestraße 8, D-89542 Herbrechtingen (hierna “verkoper”) en de klant (hierna “klant”), gelden de volgende voorwaarden en condities die golden ten tijde van de bestelling.


1.2. Binnen deze voorwaarden is iedere natuurlijke persoon die een transactie aangaat voor een doel dat meestal geen commerciële noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit (§ 13 BGB) kan worden toegeschreven.


1.3. Afwijkende voorwaarden van de klant worden niet erkend, tenzij de verkoper expliciet akkoord gaat met deze.

2. Aanbiedingen en specificaties

2.1. De presentatie van de producten in onze online shop is geen juridisch bindend aanbod, maar vertegenwoordigt een uitnodiging om een bindend bod in te dienen. De omschrijvingen in catalogi en op de websites van de verkoper hebben niet het karakter van een toezegging of garantie.


3. Orderproces en contract

3.1. De klant kan kiezen uit het aanbod van de verkoper. Selecteer de button [in de winkelwagen] en zo verzameld men produkten in de winkelwagen. Vervolgens kan de klant de button [betalen] onder in het winkelwagentje drukken en zo aan het einde van het bestelproces komen.


3.2. Door op de [Nu kopen] button te drukken, gaat de klant een bindend aanbod aan om de goederen in het mandje te kopen. Voor het indienen van de bestelling, kan de klant de gegevens op elk moment wijzigen en inzien. Verplichte velden zijn gemarkeerd met een sterretje (*).

3.3. De verkoper stuurt de klant een automatische ontvangstbevestiging per e-mail toe, in welke de bestelling van de klant weer wordt opgenomen. De automatische ontvangstbevestiging documenteerd alleen dat de bestelling van de klant is ontvangen, en vormt geen aanvaarding van het verzoek. Het verzoek kan slechts worden ingediend en verzonden, als de klant akkoord gaat met de algemene voorwaarden en condities, zodat deze contractvoorwaarden aanvaard en gekarakteriseerd in haar verzoekschrift worden opgenomen. De koopovereenkomst komt pas tot stand wanneer de verkoper het bestelde product in 5 werkdagen aan de klant verzonden, overgedragen of als de verkoper de klant binnen 5 werkdagen met een tweede e-mail, met de uitdrukkelijke bevestiging van de bestelling of het versturen van de factuur bevestigd.

3.4. Indien de verkoper de mogelijkheid geeft van een vooruitbetaling , dan gaat het contract in werking na die verstrekking van de bankgegevens en betalingverplichting. Als de betaling, zelfs na een tweede kennisgeving niet wordt ontvangen, na een tijd van 10 kalenderdagen na verzending van de orderbevestiging met de verkoper, annuleert de verkoper het contract, met als gevolg dat de bestelling is vervallen en voor de verkoper geen bezorgverplichting meer geldt. De bestelling is dan voor de koper en verkoper voorbij zonder verdere gevolgen. Daarom is een reservering maar mogelijk voor een maximum van 10 kalenderdagen.

4. Prijs en verzendkosten

4.1. Alle prijzen die worden vermeld op de website van de handelaar, zijn in euro’s en inclusief toepasselijke belastingen.

4.2. Naast de aan de verkoper vermelde prijs berekent de verkoper de kosten voor de levering,verzendkosten, die afzonderlijk worden vermeld. Voor de hand liggende prijsfouten zijn onder voorbehoud.

5. Levering en de beschikbaarheid van goederen

5.1. Tenzij de betaling anders is overeengekomen, wordt de levering na ontvangst van het totale bedrag op de factuur, verzonden.


5.2. Mochten niet alle bestelde producten op voorraad zijn, is de verkoper gerechtigd om deelleveringen, op eigen kosten, te doen voor zover dit redelijk is voor de klant.


5.3. Indien de levering van de goederen als gevolg van de schuld van de koper niet na 3 bezorgingspogingen kan worden aangeleverd, kan de verkoper zich terug trekken uit het contract. Eventuele betalingen worden dan onmiddellijk terugbetaald aan de klant minus de gemaakte verzendkosten.


5.4. Indien het bestelde product niet beschikbaar is, omdat de verkoper van dit product niet door de leverancier wordt beleverd, zonder enige fout van de verkoper, kan deze zich terug trekken uit het contract. In dit geval zal de verkoper de klant onmiddellijk op de hoogte stellen om een vergelijkbaar product te leveren. Als er geen vergelijkbaar product beschikbaar is of als de klant geen vergelijkbaar product geleverd wil hebben, zal de verkoper zo snel mogelijk reeds betaalde bedragen terugstorten.

5.5. Klanten zullen worden geïnformeerd over levertijden en beperkingen van leveringen (bijvoorbeeld het beperken van leveringen aan bepaalde landen) op een aparte informatiepagina of binnen de produktomschrijving op de shoppagina.

6. Betalingswijzen

6.1. De klant kan in het kader van en voor de voltooiing van het orderproces kiezen uit de beschikbare betaalmethodes. Men kan betalen middels een bankoverschrijving (vooruitbetaling), met een creditcard of PayPal. Indien de betaling via PayPal geschied zijn hierop de algemene voorwaarden en condities van PayPal van toepassing. Betalingen dienen te geschieden binnen 10 dagen na ontvangst van de factuur, zonder kortingen of andere aftrekposten. Als de betalingstermijn wordt overschreden, is de klant in verzuim zonder verdere aanmaning. In dit geval heeft de verkoper heeft het recht om rente in rekening te brengen binnen, de wettelijke rente conform § 288 BGB. Onaangetast hiervan is de bewering van een bewezen schade.

6.2. Een verrekening met onderlinge vorderingen is alleen mogelijk met schriftelijke toestemming van de verkoper of binnen de wettelijk vastgestelde vorderingen.

6.3. Een recht op verrekening heeft de klant alleen als zijn tegenvorderingen rechtsgeldig zijn vastgesteld of erkend zijn door de verkoper te compenseren. De klant kan dit recht van retentie allen uitoefenen, als de vorderingen uit dezelfde contractuele relatie bestaan.

7. Eigendomsvoorbehoud

Tot de volledige betaling van de bestelde producten, blijven de geleverde goederen eigendom van de verkoper.

8. Garantie voor gebreken en garantie

8.1. De garantie wordt beheerst door wettelijke bepalingen.

8.2. Een garantie bij de geleverde goederen door de verkoper alleen als het uitdrukkelijk verklaard of schriftelijk bijgeleverd is. Klanten zullen worden geïnformeerd over de garantievoorwaarden voor de opening van het bestelproces.

9. Aansprakelijkheid

9.1. Voor de aansprakelijkheid van de verkoper voor de schade, zonder afbreuk te doen aan andere bovenwettelijke eisen zijn de volgende uitsluitingen of beperkingen van toepassing.

9.2. De verkoper is volledig aansprakelijk indien de schade is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid.


9.3. Bovendien is de verkoper aansprakelijk voor de nalatige schending van de verplichtingen, die het doel van de overeenkomst in gevaar brengen of voor de schending van de verplichtingen, de vervulling van een correcte uitvoering van het contract mogelijk maken waarvan de eerbiediging ervan, de klant regelmatig vertrouwt. In dit geval echter, is de verkoper aansprakelijk voor de voorzienbare, typische schade. De verkoper is niet aansprakelijk voor de nalatige inbreuk anders dan die in de voorgaande zinnen verplichtingen genoemd.


9.4. De bovenstaande beperkingen gelden niet voor schade aan leven, lichaam en gezondheid, voor een defect na aanname van een garantie voor de kwaliteit van het product en frauduleus verborgen gebreken. Aansprakelijkheid op grond van de Wet Productaansprakelijkheid blijft onaangetast.


9.5. Indien de aansprakelijkheid van de verkoper uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van werknemers, vertegenwoordigers en agenten.

10. Opslag van contract

10.1. De verkoper stuurt de klant een orderbevestiging met alle ordergegevens naar het e-mail adres dat door hem verstrekt is. Met de orderbevestiging ontvangt de klant verder een kopie van de algemene voorwaarden en condities in aanvulling op de portokosten en de levering en betalingsvoorwaarden. Als U bij ons geregistreerd bent, kunt U Uw bestellingen in Uw profiel bekijken. Daarnaast bewaren we het contract, maar maken het niet op het internet beschikbaar.

11. Data Protection

11.1. De verkoper zal persoonsgegevens van de klant voor de juiste doeleinden verwerken en volgens de wettelijke voorschriften.


11.2. De voor het doel van het bestellen van goederen, bedoeld persoonlijke gegevens (zoals naam, e-mailadres, adres, betalingsgegevens) worden gebruikt door de verkoper voor de verwerking van het contract. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet aan derden die niet betrokken zijn bij de procedures bestelling, levering en betaling bekendgemaakt.


11.3. De klant heeft het recht om kosteloos informatie over de persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen door de verkoper van hem te krijgen. Daarnaast heeft hij het recht om onjuiste gegevens, blokkering en verwijdering van hun persoonsgegevens te corrigeren, voor zover er geen wettelijke verplichting is om aan vast te houden.

11.4. Voor meer informatie over de aard, omvang, de locatie en het doel van het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens die door de verkoper is te vinden in de Privacy Policy.

12. Rechtbank, het toepasbaar recht en contracttaal

12.1. Rechtbank en bevoegdheid is de bedrijfslocatie van de verkoper, als de klant een handelaar, rechtspersoon van publiek recht of publiekrechtelijk speciaal fonds is.


12.2. Het Duitse recht is van toepassing, met uitzondering van het Weens Koopverdrag. De toepasselijkheid van de verplichte normen van het land waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft, blijven van deze rechtsvorm onaangetast.

Mochten clausules van dit contract nietig zijn, of hun doeltreffendheid verliezen, blijft de overeenkomst overigens van kracht. In plaats van de ongeldige clausule, treed een bepaling in werking die de wil van de partijen het naarste bijkomt.


12.3. Contracttaal is Duits.